Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών   Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Οδηγός σπουδών   Κανονισμός Σπουδών
Ωρολόγια προγράμματα   Ωρολόγια προγράμματα
Προγράμματα εξεταστικών περιόδων   Προγράμματα εξεταστικών περιόδων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της»

ΑNΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - Ν.4957/2022

 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Υπηρεσίες προς Φοιτητές/τριες Γενικές Υπηρεσίες
Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών/τριων (Σ. Ε. Φ.) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Aegean Moodle Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Παν. Αιγαίο
Εύδοξος Σύστημα Κράτησης Αιθουσών (CRMS)
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα Βιβλιοθήκη
Erasmus + Τηλεφωνικός Κατάλογος
AIESEC Συμβουλευτικοί Σταθμοί
Πλατφόρμα EDUPASS  
Πλατφόρμα εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης (eclass)