Προγράμματα

  • Προγράμματα εξαμήνων/εξεταστικής ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

               i) Προπτυχιακές Σπουδές

              ii) Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Όλες τις ανακοινώσεις των Σχολών, των Τμημάτων, των Συλλόγων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ανακοινώσεων και Συζητήσεων https://forum.aegean.gr/. Εκεί θα ανακαλύψετε και όλα τα νέα για τις Εκδηλώσεις/Ενημερώσεις όλων των φοιτητικών δραστηριοτήτων στη Σάμο στη διεύθυνση: https://forum.aegean.gr/viewforum.php?f=107&sid=e37e68daf55163fe53c2a85f950e2fb0.


Απόφοιτοι

Χρήσιμες πληροφορίες για απόφοιτους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://career.aegean.gr/. Οι πληροφορίες αφορούν μετατυχιακές σπουδές, υποτροφίες, εργασία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής και συστατικής επιστολής καθώς και συνεντεύξεις.

Στη σελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί η  υπηρεσία alumni που απευθύνεται στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στόχο έχει τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας των μελών της. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία alumni μπορούν να συζητούν στο forum, να αναρτούν ανακοινώσεις συλλόγων αποφοίτων, να λαμβάνουν από συναδέλφους τους στήριξη σε θέματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής φύσης, να ενημερώνονται για εξελίξεις στο χώρο ενδιαφέροντός τους και λοιπά. Η εγγραφή στο Alumni γίνεται μέσα από τις Ρυθμίσεις Λογαριασμού, δυνατότητα που δίνεται μετά την " Είσοδο στο Προφίλ σας".

 

 

*Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2000 (Π.Δ. 83/2000) και λειτούργησε ως αυτόνομο Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.  Με το Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013) συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Μαθηματικών και αποτέλεσε  από τότε την Κατεύθυνση Σ.Α.Χ.Μ. του Τμήματος Μαθηματικών. Με το νόμο 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) το Τμήμα λειτουργεί, εκ νέου, ως αυτόνομο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με ημερομηνία έναρξης την 01η/09/2018. 

 Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι τίτλοι σπουδών που ήδη έχουν χορηγηθεί από το πρώην Τμήμα είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια και με τους χορηγούμενους από το Τμήμα Μαθηματικών (Κατεύθυνση Σ.Α.Χ.Μ.) όπως και με αυτούς που θα χορηγηθούν από το νέο Τμήμα. 

 Με βάση τα πιο πάνω, η συγχώνευση αλλά και η εκ νέου λειτουργία του δεν έχουν επηρεάσει με κανένα τρόπο την ανεξαρτησία και αυτονομία του Τμήματος, δεν έχουν αλλοιώσει τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), ενώ οι απόφοιτοι αποκτούσαν και συνεχίζουν να αποκτούν τους ίδιους ακριβώς τίτλους σπουδών και άρα, διατηρούν τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα.