Math Symbol

>>Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου

 Για να καταστεί πτυχιούχος φοιτήτρια/της πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)   Να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 34 μαθήματα ως ακολούθως:

 • στα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (εξαιρουμένων των Αγγλικών).
 • σε τουλάχιστον 9 από τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ, εκτός της Πρακτικής Άσκησης
 • σε τουλάχιστον 7 από τα μαθήματα Επιλογής ή τα Κατ’Επιλογή Υποχρεωτικά του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ ή τα προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα (μέχρι 5 προσφερόμενα από άλλα Τμήματα)
 • σε αυτά τα 34 μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ.

β)    Να έχει επιτύχει στα μαθήματα Αγγλικά ΙΙ και Αγγλικά  ΙΙΙ (απαιτείται επιτυχία στο μάθημα Αγγλικά Ι  ή αππαλαγή από αυτό).

γ)    Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 240 ECTS (μη συμπεραλαμβανομένων των ECTS των Αγγλικών).

δ)    Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω 34 μαθήματα και τα Αγγλικά ΙΙ και ΙΙΙ.  Στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, καθώς και σις ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, δεν προσμετρώνται τα  μαθήματα: Αγγλικά Ι, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ. 

 

Στο τελευταίο έτος του προγράμματος σπουδών (εναλλακτικά και στο τρίτο έτος) έχει συμπεριληφθεί η Πρακτική Άσκηση, η οποία είναι ΚΕΥ μάθημα, και στην οποία αντιστοιχούν 6 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση, η οποία προσμετράει στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ εβδομάδες, πραγματοποιείται συνήθως τους θερινούς μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος) και δηλώνεται μαζί με τα μαθήματα του εαρινού ή χειμερινού εξαμήνου. Φοιτήτρια/της που δεν έχει δηλώσει εκ των προτέρων την Πρακτική Άσκηση, δε δικαιούται συμμετοχή σε αυτή.

Οι φοιτήτριες/τες έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, από το 4ο έτος των σπουδών τους και μετά, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του τμήματος ή άλλων τμημάτωνΔικαίωμα δήλωσης έχουν μόνο οι φοιτήτριες/τες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε ΟΛΑ τα 14 υποχρεωτικά μαθήματα των 2 πρώτων ετών και σε 2 από τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου έτους. 

H πτυχιακή εργασία:

 • Είναι ισοδύναμη με δύο (2) μαθήματα επιλογής (Ε) και της αντιστοιχούν 12 ECTS
 • Δηλώνεται ως μάθημα κατά τη διάρκεια δήλωσης μαθημάτων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου), διαφορετικά δεν είναι δυνατή η εκπόνησή της. Μετά τη δήλωσή της, υποβάλλεται σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος. Η επιλογή θέματος γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.  Η αίτηση εξετάζεται από τη Συνέλευση του τμήματος, η οποία επικυρώνει και την τριμελή εξεταστική επιτροπή. 
 • Προσμετράται στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή εργασία που ανέλαβαν πριν την πάροδο τουλάχιστον 2 μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τους.  Η παρουσίαση της πτυχιακής μπορεί να γίνει μέσα σε χρονικό περιθώριο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τη Συνέλευση του Τμήματος.  Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα διδάσκοντα και της τριμελούς επιτροπής στη Συνέλευση, το χρονικό περιθώριο για την παρουσίαση μπορεί να επεκταθεί το πολύ σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας να καταθέτουν λεπτομερή έκθεση προόδου στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής κάθε τρεις μήνες.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, θεσπίζονται εξεταστικές περίοδοι πτυχιακών εργασιών.  Οι περίοδοι ξεκινούν 15 ημέρες πριν από κάθε εξεταστική και τελειώνουν 15 ημέρες μετά.

 

 >>Υπολογισμός του Βαθμού Πτυχίου    

Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου ισχύουν οι εξής κανόνες:

 1. Κάθε μάθημα (που προσμετρείται στο πτυχίο) έχει ένα συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται από τις Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) του μαθήματος. Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και καθορίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Β3/2166/1987 (ΦΕΚ 308/τ.Β΄) Yπουργική Aπόφαση, ως εξής:
 • 1 - 2 Δ.Μ.:  συντελεστής βαρύτητας 1
 • 3 - 4 Δ.Μ.:   συντελεστής βαρύτητας 1,5
 • περισσότερες από 4 Δ.Μ.:  συντελεστής βαρύτητας 2
 • Πτυχιακή Εργασία:  συντελεστής βαρύτητας 2

 

 1. Κάθε μάθημα λαμβάνει τόσες Δ.Μ. όσες οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που του αντιστοιχούν.

Συγκεκριμένα:

 • Τα κάτωθι Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) λαμβάνουν 5 Δ.Μ. ( συντελεστής βαρύτητας 2):
 1. Απειροστικός Λογισμός Ι
 2. Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι
 3. Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 4. Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 5. Πιθανότητες Ι
 6. Στατιστική Ι
 7. Πιθανότητες ΙΙ
 8. Στατιστική ΙΙ

 

 • Όλα τα υπόλοιπα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) λαμβάνουν 4 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1,5)
 • Τα Κατά Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΚΕΥ) λαμβάνουν είτε 3 Δ.Μ. είτε 4 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1,5)
 • Τα Επιλογής μαθήματα (Ε) λαμβάνουν 3 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1,5)
 • Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει 1 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1)
 • Η Πτυχιακή Εργασία λαμβάνει 6 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 2)
 1. Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο:

 

 Β= (Μ1Β1+...+ΜnBn) / (M1+...+Mn)

 

όπου n είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων, που προσμετρούνται στο πτυχίο και  πέρασε η/ο φοιτήτρια/της, Βi είναι οι βαθμοί σ’ αυτά τα μαθήματα και Mi είναι οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν σε αυτά.

Στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο, καθώς και στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου,

 • δεν προσμετρούνται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ,
 • λαμβάνονται υπόψη μέχρι 5 μαθήματα από άλλα τμήματα.
 1. Λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.
 2. Οι φοιτήτριες/τες που έχουν επιτύχει σε περισσότερα από τα απαιτούμενα μαθήματα μπορούν να ζητήσουν να μην υπολογισθούν στο βαθμό πτυχίου μερικά από αυτά, αρκεί τα υπόλοιπα να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του αρ. 14 του Ν. 3549/2007, επιτρέπεται η χορήγηση του πτυχίου σε φοιτήτριες/τες που πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης του πτυχίου και έχουν συμπληρώσει 7 εξάμηνα φοίτησης.

 

>>Βελτιώσεις Βαθμολογίας

Οι φοιτήτριες/τες του Τμήματος που έχουν επιτύχει σε κάποιο μάθημα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση για τη βελτίωση της βαθμολογίας τους με αίτηση που υποβάλλεται/αποστέλλεται μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.  Επανεξέταση μπορεί να γίνει κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και μόνο για μαθήματα που έχουν δηλωθεί από την/τον φοιτήτρια/τη το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτήτριες/τες που περνούν κάποιο μάθημα για πρώτη φορά την περίοδο Σεπτεμβρίου δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε αυτό.

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες που έχουν ολοκλήρωσει το 4ο έτος, έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε 5 μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς, με την προϋπόθεση ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου. Για τα μαθήματα αυτά μπορούν να κάνουν αίτηση, η οποία θα υποβάλλεται/αποστέλλεται μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας πριν από κάθε εξεταστική περίοδο με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 5 μαθημάτων.  Η/Ο φοιτήτρια/της δε δικαιούται αλλαγή των 5 μαθημάτων που επέλεξε.  Σε περίπτωση επανεξέτασης η/ο φοιτήτρια/της διατηρεί τον μεγαλύτερο βαθμό.

Το πρόγραμμα σπουδών υφίσταται αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.  Μάθημα το οποίο αφαιρείται από το Πρόγραμμα Σπουδών υπολογίζεται κανονικά για όσους έχουν εγγραφεί και επιτύχει σ’ αυτό, ενώ θεωρείται ως ουδέποτε διδαχθέν για τους υπολοίπους. 

 

>>Μεταβατικές Διατάξεις

Οι κάτωθι μεταβατικές διατάξεις ισχύουν για τους φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 Για να καταστεί πτυχιούχος ένας/μια φοιτητής/τρια του Τμήματος, ο/η οποίος/α έχει εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει: 

α)    Να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 34 μαθήματα, τα οποία πληρούν τους παρακάτω περιορισμούς:

(i)   Στα μαθήματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ.

(ii)  Τα 18 από αυτά τα 34 μαθήματα είναι τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του παρόντος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ (πέραν των Αγγλικών), για τα οποία ισχύουν οι εξής εξαιρέσεις - αντιστοιχίες:

Εξαιρέσεις (δεν υποχρεούνται να επιτύχουν στα παρακάτω Υποχρεωτικά μαθήματα του παρόντος προγράμματος):

 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Οι παραπάνω εξαιρέσεις ισχύουν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οπότε και καταργούνται. 

Αντιστοιχίες (υποχρεούνται να επιτύχουν στα παρακάτω μαθήματα):

 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι και Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Γραμμική Άλγεβρα)
 • Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής (ή στα παλαιά μαθήματα Εισαγωγή στην Πληροφορική ή Πληροφορική με Εφαρμογές)
 • Πιθανότητες Ι (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων Ι)
 • Πιθανότητες ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ)
 • Μοντέλα Παλινδρόμησης (ή στο παλαιό μάθημα Ανάλυση Παλινδρόμησης)

 (iii) Το πολύ 5 από αυτά τα μαθήματα μπορεί να προέρχονται από προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων.

(iv) Τα μαθήματα αυτά συμπληρώνουν τουλάχιστον 240 ECTS.  

β)    Να έχει επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχει απαλλαγεί από αυτά. 

γ)   Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα του νέου προγράμματος σπουδών.