Math Symbol

 • Οι φοιτήτριες/τες του 1ου έτους έχουν δικαίωμα να εγγράφονται στα μαθήματα του εξαμήνου τους και μόνο σε αυτά.
 • Οι φοιτήτριες/τες του 2ου έτους έχουν δικαίωμα να εγγράφονται σε μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 42 ECTS ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών.
 • Οι φοιτήτριες/τες του 3ου έτους έχουν δικαίωμα να εγγράφονται σε μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 48 ECTS ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών.
 • Οι φοιτήτριες/τες του 4ου έτους μπορούν να εγγράφονται σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 56 ECTS ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και των Αγγλικών.
 • Μετά την ολοκλήρωση του 4ου έτους οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να εγγράφονται σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν το ανώτερο σε 64 ΕCTS ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών.
 • Στις δηλώσεις μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο θα πρέπει να προηγούνται τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, στα οποία οι φοιτήτριες/τες δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς.

Οι δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξάμηνου, εκτός του αρχικού (Α’ εξάμηνο), γίνεται μέσω του διαδικτύου, μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου και του χειμερινού εξαμήνου,αντίστοιχα, μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, οι προθεσμίες του οποίου τηρούνται αυστηρά. Οι φοιτήτριες/τες αρχικά πρέπει να προμηθευτούν τους λογαριασμούς και τους κωδικούς πρόσβασης (password) ηλεκτρονικά στη σελίδα https://ype.aegean.gr/setyourpass/ , οι οποίοι ισχύουν για όλα τα εξάμηνα φοίτησης. Οι εγγραφές γίνονται στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου: www.samos.aegean.gr. Έχοντας προμηθευτεί τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) μπορούν να εισέλθουν στο Σύστημα Ενημέρωσης Φοιτητών (Σ.Ε.Φ.) https://sef.samos.aegean.gr για να δηλώσουν μαθήματα, για να ελέγξουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και για να τροποποιήσουν (εάν το επιθυμούν) τη δήλωσή τους.

Δηλώσεις/τροποποιήσεις μαθημάτων πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν είναι εφικτές.

Οι δηλώσεις μαθημάτων πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά, γιατί δεν είναι δυνατό να εξεταστεί η/ο φοιτήτρια/φοιτητής σε μάθημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί.

Προτεινόμενα μαθήματα από τo  Τμήμα Μαθηματικών  (η ακόλουθη λίστα προσφερόμενων μαθημάτων από το Τμήμα Μαθηματικών ενδέχεται να τροποποιείται ελάχιστα, και κατόπιν έγκαιρης ανακοίνωσης από τη γραμματεία, με βάση τις λίστες των προσφερόμενων μαθημάτων που ανακοινώνουν τα ανωτέρω Τμήματα κατά την αρχή του ακαδ.έτους και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων):

 1. Ανάλυση
 2. Ανάλυση Fourier
 3. Απειροστικός Λογισμός ΙV
 4. Γλώσσες Προγραμματισμού
 5. Διακριτά Μαθηματικά
 6. Κρυπτογραφία
 7. Μιγαδική Ανάλυση
 8. Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού
 9. Τοπολογία Μετρικών Χώρων
 10. Φυσική Ι

Προτεινόμενα μαθήματα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων (η ακόλουθη λίστα προσφερόμενων μαθημάτων από το Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ενδέχεται να τροποποιείται ελάχιστα, και κατόπιν έγκαιρης ανακοίνωσης από τη γραμματεία, με βάση τις λίστες των προσφερόμενων μαθημάτων που ανακοινώνουν τα ανωτέρω Τμήματα κατά την αρχή του ακαδ.έτους και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων):

 1. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 2. Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 3. Ανάκτηση Πληροφορίας
 4. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 5. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι
 6. Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
 7. Δίκτυα Υπολογιστών
 8. Δομές Δεδομένων
 9. Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωσης Συστημάτων
 10. Επικοινωνίες Υπολογιστών
 11. Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
 12. Λειτουργικά Συστήματα
 13. Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
 14. Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων-Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 15. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων-Επιχειρηματική Αναλυτική
 16. Τεχνολογίες Νέφους
 17. Τηλεπικοινωνίες
 18. Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
 19. Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 20. Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

  » Αγγλικά

Τα μαθήματα των Αγγλικών αντιστοιχούν σε τρία επίπεδα διδασκαλίας (Groups) και είναι υποχρεωτικά . Σημειωτέον δε, ότι πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τον υποχρεωτικό μέγιστο συνολικό αριθμό μαθημάτων της δήλωσης μαθημάτων των φοιτητών. Οι φοιτήτριες/τές στην αρχή του Α΄ εξαμήνου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, κατανέμονται στο Πρώτο ή το Δεύτερο επίπεδο ανάλογα με τις γνώσεις τους. Η εγγραφή τους σε επόμενο επίπεδο είναι δυνατή μόνο μετά από επιτυχή εξέταση στην ύλη του επιπέδου που παρακολουθούν κατά το τρέχον εξάμηνο. Το Δεύτερο και Τρίτο επίπεδο υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές.

Γενικός στόχος των μαθημάτων είναι να προσφέρονται στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να έχουν την ικανότητα στο τέλος του δευτέρου έτους σπουδών να διαβάζουν επιστημονικά κείμενα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους, να παρακολουθούν διαλέξεις και σεμινάρια και να παρουσιάζουν προφορικά και γραπτά δικές τους εργασίες.

Αναλυτικότερα, οι ώρες θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας ανά επίπεδο (Group) και η διδακτέα ύλη έχουν ως ακολούθως:

 1ο  Επίπεδο:        2 ώρες γενικά Αγγλικά, 1 ώρα μαθηματική ορολογία.

2ο  Επίπεδο:      1 ώρα γενικά Αγγλικά, 1 ώρα οικονομική ορολογία, 1 ώρα μαθηματική ορολογία.

3ο  Επίπεδο:      1 ώρα γενικά Αγγλικά, 1 ώρα οικονομική ορολογία, 1 ώρα μαθηματική ορολογία.

Στα πλαίσια των γενικών Αγγλικών διδάσκονται γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για τις προφορικές και γραπτές εργασίες των φοιτητών.

Όσον αφορά στην οικονομική ορολογία διδάσκεται βασικό λεξιλόγιο από το βιβλίο “English for Students of Economics” στο 2ο επίπεδο και 3ο επίπεδο.

Βασική μαθηματική ορολογία: Και στα τρία επίπεδα (Groups) περιλαμβάνεται μια  ώρα διδασκαλίας όπου διδάσκεται Βασική Μαθηματική Ορολογία από το βιβλίο “English for Mathematics”. Αναλυτικότερα:

 1ο Επίπεδο:   Geometry, the number system, mathematical operations, mathematical symbolism, matrices, equations, proportion.

2ο Επίπεδο:   Functions, real analysis, complex numbers, sequences, series, curves and surfaces.

3ο Επίπεδο:   Differentiation, integration, vectors, elementary statistics, probability, group theory, logic.

Το μάθημα της βασικής μαθηματικής ορολογίας  καλύπτει το 40% της τελικής βαθμολογίας κάθε επιπέδου.

Στο πρόγραμμα σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης συμπεριλαμβάνεται και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής (Αγγλικά-TOEFL/GMAT) που δεν προσφέρει ECTS και διδάσκεται κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαμήνου. Οι ώρες διδασκαλίας ανέρχονται σε τρεις (3) την εβδομάδα και σκοπός του είναι να προετοιμάσει τη συμμετοχή φοιτητών, που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια, σε εξετάσεις που πιστοποιούν την ικανότητά τους στην ικανοποιητική χρήση της Αγγλικής γλώσσας που συνδυάζει και μαθηματική ορολογία.